Červen 2013

Pozveme Česko na večeři 2013

25. června 2013 v 17:23 | Petr Šedý |  Aktuality

Zveme Česko na večeři v září 2013 na Proseku

Prozkoumej smysl života na Proseku...
každé úterý od 24.9. v 18,30
na adrese Čakovická 51
v případě zájmu nás kontaktujte prosek@cb.cz

Probíráme témata:
Jde v životě ještě o víc?
Jak získat víru?
Kdo je Ježíš Kristus - náboženský učitel, blázen, lhář nebo Boží Syn?
Proč a jak číst Bibli?
Proč a jak se modlit?
Uzdravuje Bůh i dnes?
A co církev?

a další témata... dohromady 10 témat za 10 týdnů, 10 společných večeří a rozhovorů
příležitost zeptat se na jakoukoliv otázku, která vás zajímá, naslouchat a vyjadřovat
své názory. Příležitost se seznámit se slušnými lidmi v přítelském prostředí uprostřed sídliště Proseka.


Setkáváme se na blízko mestra u Prosek pointu
promo video o kampani najdete zde...
http://www.youtube.com/watch?v=622sLbD2qY4

Alfa kurz na Proseku v rámci pozveme Česko na večeři

Iniciativa Alfy 2013 - Zveme Česko na večeři


Iniciativa Alfy je propagační kampaň, do které se v ideálním případě mohou zapojit všechna společenství, která pořádají kurz Alfa v oblasti, kde se propagační kampaň organizuje. V České republice již proběhly dvě městské Iniciativy v Brně, jedna v Českém Těšíně a Benátkách nad Jizerou.

Na podzim letošního roku Česká kancelář kurzů Alfa připravuje celonárodní Iniciativu Alfy s názvem

Zveme Česko na večeři. Cílem iniciativy je vytvořit síť alespoň 200 společenství, která na podzim roku 2013 uspořádají kurz. Sbory a farnosti uspořádají kurz samostatně, ve vlastní režii. Výhoda Iniciativy spočívá ve společné přípravě a propagaci na celostátní úrovni v tisku, rozhlase a televizi. Plošná propagace zvýší povědomí o kurzu, přitáhne pozornost veřejnosti a místním společenstvím usnadní zvaní na kurz.

Přípravy iniciativy jsou již v plném proudu. Vydali jsme propagační DVD, brožuru Seznamte se s kurzy Alfa, modlitební kartu. O tyto materiály si zdarma můžete napsat na naší adresu. Získali jsme podporu Platformy vedoucích evangelikálních církví, sdružených v ČEA. O projektu jsme informovali Ekumenickou radu církví, kde jsme byli vřele přijati. O Iniciativě jsme hovořili také s kardinály M. Vlkem a D. Dukou, Oba Iniciativě vyjádřili svou podporu.

Připravujeme různé školící a informační akce s cílem vše pro podzim roku 2013 dobře připravit. Na této stránce postupně budeme zveřejňovat další upřesňující informace.
Informační klip o Iniciativě 2013 Zveme česko na večeři můžete shlédnout zde


Záměr Iniciativy Alfy je trojí:
• zvyšovat povědomí široké veřejnosti o existenci kurzů Alfa
• podpořit místní společenství při získávání nových hostů na jejich kurz
• zlepšit úroveň kurzů tím, že se jednotlivé týmy Alfy kvalitně připraví


Jak to všechno začalo?

příběhem z jednoho malého britského města

V roce 1997 se skupina sborů v malém městě Thanet v Anglii spojila při propagaci kurzů Alfa v místním tisku. Jednoduchý inzerát zněl: "Kurzy Alfa - příležitost prozkoumat smysl života. Začíná za pár dní ve Vašem sousedství." Pak následovaly kontaktní údaje na všech 22 společenství ze všech denominací, které ve městě Alfu pořádaly.

Nápad z města Thanet byl nádherným příkladem spolupráce církve. Proto jsme se v HTB rozhodli, že až k tomu budou příhodné podmínky, budeme tento příklad následovat.


Historicky první propagační iniciativa

V roce 1998 v Británii přispěly na náklady národní propagační kampaně tisíce sborů. Pozvánky na Alfu byly na velkoplošných billboardech, nástěnkách sborů, v oknech domácností, obchodech, klubech i regionálních novinách. Proběhlo mnoho propagačních akcích na místní úrovni, křesťané v Anglii rozdali zhruba 4,5 milionu pozvánek na Alfu. Propagace se během roku rozšířila i na zadní plochy autobusů, reklamní spoty byly v rozhlase. Propagaci na národní úrovni podpořily místní kampaně, organizované církvemi.


"Pozvání národa na večeři"

První "Pozvání národa na večeři" proběhlo v roce 2000 ve Velké Británii. Záměrem propagační kampaně bylo dát každému obyvateli Británie příležitost zúčastnit se Slavnostní večeře s Alfou, poslechnout si promluvu "Jde v životě ještě o víc?" a dostat pozvánku na kurz Alfa v místě bydliště. Večeře se setkaly s velkým ohlasem veřejnosti a vtiskly osobitý charakter všech dalším Iniciativám v Anglii.Těšíme se na vás,

v případě zájmu nám napište na prosek@cb.cz

vaše stanice Církve bratrské na Proseku

přeji vám hezké léto,

víkář Petr Šedý