Kdo je Ježíš?

25. února 2012 v 20:46 | HledamBoha |  Dobrá zpráva

PODLE VAŠEHO NÁZORU

Podle vašeho názoruPodle vašeho názoruPodle vašeho názoru
Kdo je podle vašeho názoru...
  • Nejvýznamnější osobností všech dob?
  • Největším vůdcem?
  • Největším učitelem?
  • Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra?
  • Tím, kdo žil nejsvatějším životem?
Jestliže navštívíte kteroukoli část dnešního světa a budete se bavit s lidmi libovolného náboženství, kteří znají historická fakta, pak bez ohledu na to, nakolik vážně své náboženství berou, uznají, že Ježíši z Nazareta se nikdo nevyrovná. On je tou nejneobyčejnější osobností všech dob.
Ježíš změnil běh dějin. Dokonce i datum na dnešních novinách svědčí o tom, že Ježíš Nazaretský žil před téméř 2 000 lety na této zemi. Roky a letopočty se označují jako "před Kristem" a "po Kristu".
JEHO PŘÍCHOD BYL PŘEDPOVÍDÁN
Již stovky let před tím, než se Ježíš narodil, jsou v Bibli zaznamenána slova izraelských proroků, kteří předpovídali jeho příchod. Starý zákon, jenž psalo mnoho lidí v průběhu 1 500 let, obsahuje více než 300 proroctví popisujících do detailů Ježíšův příchod. Všechna se přesně vyplnila, včetně jeho zázračného narození, života bez hříchu, nespočetných zázraků, smrti a zmrtvýchvstání.
Život, kterým Ježíš žil, zázraky, které vykonal, slova, jež říkal, jeho smrt na kříži, vzkříšení a nanebevstoupení - to vše ukazuje na skutečnost, že Ježíš nebyl jen pouhým člověkem. Ježíš prohlásil: "Já a Otec (Bůh) jsme jedno" (Jan 10,30), "Kdo vidí mne, vidí Otce" (Jan 14,9) a "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (Jan 14,6).

JEHO ŽIVOT A POSELSTVÍ ZPŮSOBUJÍ ZMĚNU

Jeho život a poselství způsobují změnuJeho život a poselství způsobují změnuJeho život a poselství způsobují změnu
Jestliže sledujete život a vliv Ježíše Nazaretského z historického hlediska, zjistíte, že on a poselství, se kterým přišel, způsobují velké změny v životech lidí a národů. Kdekoli jeho učení a vliv zasáhly, tam byla uznávána posvěcenost manželství, práva žen a demokratické principy, byly zakládány školy a univerzity, přijímány zákony na ochranu dětí, bylo zrušeno otroctví a uskutečnilo se mnoho dalších změn pro dobro lidstva
Kým je Ježíš z Nazareta pro vás?
Váš život tady na zemi i po celou věčnost je ovlivněn tím, jak si na tuto otázku odpovíte.
Když oddělíte Ježíše Krista od křesťanství, nezbude vám nic. Biblické křesťanství není pouhá životní filozofie ani etický systém či lpění na náboženských rituálech. Pravé křesťanství je založeno na živém, osobním vztahu se vzkříšeným žijícím Spasitelem.
Vzkříšený zakladatel
Ježíš z Nazareta byl ukřižován, pohřben a o tři dny později vstal z mrtvých. Žádné jiné náboženství neprohlašuje, že jeho zakladatel vstal z mrtvých. V tomto ohledu je křesťanství unikátní.

DŮVODY, PROČ VĚŘIT

Důvody, proč věřitDůvody, proč věřitDůvody, proč věřitDůvody, proč věřitDůvody, proč věřit
Zmrtvýchvstání je středem křesťanské víry. Proto je zde uvedeno několik důvodů, proč ti lidé, kteří studovali vzkříšení, věří, že je to pravda.
PŘEDPOVĚZENO: Za prvé Ježíš sám předpověděl svou smrt a zmrtvýchvstání, které se staly přesně tak, jak řekl (viz Lukáš 18,31-33).
PRÁZDNÝ HROB: Za druhé vzkříšení je jediným možným zdůvodnitelným vysvětlením Ježíšova prázdného hrobu. Pečlivé čtení biblických záznamů ukazuje, že hrob, kde leželo Ježíšovo tělo, byl přísně střežen římskými vojáky a uzavřen obrovskou kamennou deskou.
OSOBNÍ SETKÁNÍ: Za třetí, po svém zmrtvýchvstání se Ježíš při nejméně 10 příležitostech zjevil těm, kteří jej znali, a také více než 500 lidem najednou. Kristus dokázal, že tato zjevení nebyla halucinacemi: jedl s nimi, mluvil s nimi a oni se ho dotýkali.
VZNIK CÍRKVE: Za čtvrté zmrtvýchvstání je jediným rozumným vysvětlením pro počátek křesťanské církve. Křesťanská církev je v lidských dějinách největší institucí, jaká kdy existovala.
ZMĚNĚNÉ ŽIVOTY: Za páté zmrtvýchvstání je jediným logickým vysvětlením pro změny v životech učedníků. Opustili Ježíše před tím, než byl ukřižován a po jeho smrti byli zklamaní a plní strachu. Neočekávali, že Ježíš vstane z mrtvých (Lukáš 24,1-11).
A přece po Ježíšově zmrtvýchvstání a po tom, co prožili o letnicích, titíž ustrašení a zklamaní muži a ženy byli změněni mocnou silou vzkříšeného Krista. V jeho jménu od základů změnili svět.
Nikdo, kdo skutečně zvážil přesvědčivé důkazy, které dokládají božství a vzkříšení Ježíše z Nazareta, nemůže popírat, že je to Boží Syn, zaslíbený Mesiáš.
ŽIVÝ BŮH: Ježíš Kristus žije i dnes a věrně žehná a obohacuje životy těch, kteří mu důvěřují a poslouchají ho.
Francouzský fyzik a filozof Blaise Pascal měl na mysli to, že každý člověk potřebuje ve svém životě Krista, když řekl: "V srdci každého člověka existuje Bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista."

CHTĚLI BYSTE PŘIJMOUT JEŽÍŠE KRISTA OSOBNĚ JAKO SVÉHO ŽIVÉHO SPASITELE?

K tomu je třeba pochopit, proč musel Ježíš zemřít na kříži, a že jeho smrt a vzkříšení jsou jedinou nadějí pro ztracené lidstvo. Rozhodnutí je jen na vás. Ježíš řekl: "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama