Bůh a Ty

25. února 2012 v 20:48 | HledamBoha
Stejně jako existují fyzikální zákony, které řídí tento svět,
jsou i duchovní zákony, které určují tvůj vztah s Bohem.

1. BŮH TĚ MILUJE A NABÍZÍ TI DOKONALÝ PLÁN PRO ŽIVOT

Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro životBoží láska

"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16)

Boží plán

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti" (to znamená plný život, který má smysl). (Jan 10,10)

Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože...

2. ČLOVĚK JE HŘÍŠNÝ A ODDĚLENÝ OD BOHA

Člověk je hříšný a oddělený od BohaČlověk je hříšný

"Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy." (Římanům 3,23)

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Člověk je oddělený od Boha

"Mzdou hříchu je smrt..." (tzn. duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha). (Římanům 6,23)

Tento obrázek znázorňuje, že Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje. Šipky znázorňují neustálé snahy člověka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími. Nic z toho však nedokáže vyřešit problém jeho hříchu.

Třetí zákon ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout...

3. JEŽÍŠ KRISTUS JE JEDINÝM BOŽÍM ŘEŠENÍM LIDSKÉHO HŘÍCHU

Ježíš Kristus je jediným Božím řešením lidského hříchuJežíš za nás zemřel...

"Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní." (Římanům 5,8)

Vstal z mrtvých...

"Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou." (1. Korintským 15,3-6)

...a je jedinou cestou k Bohu

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6)

Tento obrázek znázorňuje, jak Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy.

Nestačí však tyto tři zákony jen znát...

4. MUSÍME OSOBNĚ PŘIJMOUT JEŽÍŠE KRISTA JAKO SVÉHO SPASITELE A PÁNA

Musíme osobně přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a PánaJežíše Krista musíme přijmout

"Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (Jan 1,12)

Ježíše přijímáme vírou

"Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit." (Efezským 2,8-9)

Když přijmeme Ježíše, prožijeme znovuzrození

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." (Jan 3,3)

Ježíše přijímáme osobním pozváním

Ježíš řekl: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu." (Zjevení 3,20)

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama